לחץ להדפסה לדו"ח באנגלית
הראל השקעות ביטוח ופיננסים פלטינה 2006 ציבוריות פלטינה מופחת
ציון 2013 1
10
10
8
9
7
5
4
5
10
10
-
10
10

לצפייה בדוח האחריות התאגידית של החברה לחץ כאן
הנתונים המפורסמים בדוח זה הם ציונים מקודדים - פומביים של החברה.
נתונים פנימיים ניתנים לכל חברה משתתפת בדוח מפורט
המצביע על חוזקות ופערים ומציע יעדים לטיפול. לשאלון הדירוג המלא

1 ציון מקודד: הציון המדוייק של החברה מקודד לניקוד אבסולוטי בסקאלה של 1-10
2 הניקוד בפרקי איכות הסביבה מותאם לאופי הפעילות של החברה.