לחץ להדפסה לדו"ח באנגלית
מקורות פלטינה + 2011 פרטיות, ממשלתיות, נסחרות בחו"ל פלטינה מוגבר
ציון 2013 1
10
9
10
9
10
7
-
8
9
10
10
10
10

לצפייה בדוח האחריות התאגידית של החברה לחץ כאן
הנתונים המפורסמים בדוח זה הם ציונים מקודדים - פומביים של החברה.
נתונים פנימיים ניתנים לכל חברה משתתפת בדוח מפורט
המצביע על חוזקות ופערים ומציע יעדים לטיפול. לשאלון הדירוג המלא

1 ציון מקודד: הציון המדוייק של החברה מקודד לניקוד אבסולוטי בסקאלה של 1-10
2 הניקוד בפרקי איכות הסביבה מותאם לאופי הפעילות של החברה.